DIPLOMA PENGURUSAN AMALAN HALAL

Diploma Pengurusan Amalan Halal

(MQA/PA9257-N/345/4/1070-12/2022)

Pengenalan Program : Program Diploma Pengurusan Amalan Halal ini diwujudkan bagi membantu meningkatkan pertumbuhan industri / produk halal negara disamping melahirkan modal insan yang lebih arif dalam bidang halal dalam merialisasikan Malaysia sebagai pusat hub halal antarabangsa dan kewangan islam global.

Jam kredit : 91 Jam Kredit

Syarat Kemasukan :
i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kepujian dalam mana-mana matapelajaran, DAN LULUS SPM dalam matapelajaran Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Quran Al-Sunnah / Syariah Islamiah / Bahasa Arab Komunikasi / Bahasa Arab Tinggi atau;

ii. Lulus Sijil (Tahap 3 KKM) dalam mana-mana bidang atau dari mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau setaraf dengannya; atau

iii. Lulus SPM dengan mendapat 1 kredit dalam mana-mana matapelajaran dan memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) sekurang-kurangnya Tahap 3 KKM dalam bidang berkaitan; atau

iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia;

v. Kelayakan lain yang setaraf dengan sijil (Tahap 3 KKM).

Syarat Umur Kemasukan : Tiada

Tempoh Pengajian : 5 semester

Prospek Kerjaya : Penolong Pegawai Tadbir Agama di mana-mana Jabatan Agama Islam Negeri, Eksekutif Pensijilan Halal, Eksekutif Penguatkuasa Sijil Halal / Eksekutif RND dalam Produk Halal, Penolong Eksekutif di mana-mana syarikat/firma/organisasi.

PELAN PENGAJIAN

Semester 1

 1. Pengajian Malaysia II/ Malaysian Studies II
 2. Aqidah Islamiah/ Islamic Theology
 3. Fiqh al-Istihlak al-Islami/ Islamic Law of Consumerism
 4. Akhlak Islamiah/ Islamic Ethics
 5. Penguasaan Bahasa Inggeris l/ English Proficiency I
 6. Pengenalan Kepada Aplikasi Komputer/ Introduction to Computer Application
 7. Ko-kurikulum/ Co-curriculum

Semester Pendek

 1. Governan dan Perundangan Halal/ Halal Regulatory and Governance
 2. Standard Halal/ Halal Standards
 3. Pengenalan kepada Fiqh Muamalat/ introduction to Islamic Commercial Law

Semester 2

 1. Bahasa Kebangsaan / Etika Profesional/ National Language/ Professional Ethics
 2. Usul Fiqh/ Islamic Jurisprudence
 3. Pengenalan kepada Industri Halal/ Introduction to Halal Industry
 4. Asas-asas Bahasa Arab-Halal/ Basic Arabic Language-Halal
 5. Prinsip Pengurusan/ Principles of Management
 6. Penguasaan Bahasa Inggeris ll/ English Proficiency II

Semester 3

 1. Pendidikan Kekeluargaan dalam Islam/ Family Education in Islam
 2. Prosedur Persijilan dan Jaminan Halal/ Halal Assurance and Certification Procedure
 3. Pengeluaran Makanan Halal/ Halal Food Production
 4. Prinsip Pemasaran Halal/ Principles of Halal Marketing
 5. Maqasid al-Syariah/ Objectives of Islamic Law
 6. Pengurusan Operasi/ Operation Management

Semester 4

 1. Baktisiswa
 2. Qawaid Fiqhiyyah/ Islamic Legal Maxim
 3. Produk dan Perkhidmatan Halal/ Halal Product and Services
 4. Audit Halal/ Halal Audit
 5. Penyembelihan Halal/ Halal Slaughtering
 6. Pengurusan Keselamatan Makanan/ Food Safety Management
 7. Keusahawanan/ Entrepreneurship

Semester 5

1. Latihan Industri